Tuyển Chọn Phim Trung Quốc Mới Nhất 2020

Phim Trung Quốc

 • HD
Nốt Cao

The High Note (2020) 

 • HD
Vỏ Bọc Người Máy

Almost Human (2020) 

 • HD
Hoa Mộc Lan

Mulan (2020) 

20/20
 • HD
 • TM
Đêm Hạ Biết Lòng Anh Ấm Áp

Xia Ye Zhi Jun Nuan (2020) 

50/50
 • HD
 • TM
Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ

Love A Lifetime (2020) 

 • HD
 • TM
Thần Thám Địch Nhân Kiệt

Detection Of Di Renjie (2020) 

 • HD
Tây Hành Kỷ: Tạm biệt Ngộ Không

Goodbye Monkey King (2020) 

 • HD
Trương Thiên Sư Núi Long Hổ

Taoist Master (2020) 

 • HD
 • TM
Bão Tuyết

Savage (2019) 

20/50
 • HD
 • TM
Nguyệt Thượng Trọng Hỏa

And The Winner Is Love (2020) 

 • HD
 • TM
Thiếu Lâm Thập Bát La Hán

Eighteen Arhats Of Shaolin Temple (2020) 

 • HD
 • TM
Võ Tòng Đả Hổ

Tiger Hunter (2020) 

24/24
 • HD
Noãn Noãn, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

My Love, Enlighten Me (2020) 

 • HD
Phì Long Quá Giang

Enter The Fat Dragon (2020) 

 • HD
Long Sát Thủ

Mr. Long (2017) 

 • HD
Cửu Châu Thiên Không Thành Quay Ngược Thời Gian

Novoland The Castle In The Sky Time Reversal (2020) 

 • HD
 • TM
Hoa Mộc Lan: Cân Quắc Anh Hào

MuLan (2020) 

 • HD
Đấu Chiến Thương Khung

Fighting Immortal Statue (2020) 

 • HD
 • TM
Như Lai Thần Chưởng

Buddha Palm Technique (2020) 

36/36
 • HD
 • TM
Bạn Gái Lầu Dưới Xin Ký Nhận

Girlfriend (2020) 

 • HD
 • TM
Đảo Cá Sấu

Crocodile Island (2020) 

 • HD
 • TM
Đại Thiên Bồng

Big Awning (2020) 

 • HD
 • TM
Tông Sư Công Phu Hoắc Nguyên Giáp

Fearless Kungfu King (2020) 

 • HD
Dã Vương

Mountain King (2020) 

138gd
Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo
Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo
stick